پاراکلینیک

سمعک

مشترکان محترم همکارت و الماس کارت می توانند با مراجعه به مراکز زیر از خدمات...ادامه مطلب

آزمایشگاه

مشترکان محترم الماس کارت می توانند با مراجعه به لیست زیر از خدمات کامل آزمایشگاهی...ادامه مطلب
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
×