مشترکان همکات می توانند با معرفی یکی از عابر بانک های خود در سامانه الماس کارت از تخفیف مازاد در فروشگاه های کوروش استفاده کنند.

در این صورت نیاز به معرفی خود به عنوان مشترک الماس کارت نبوده و با تراکنش تخفیف به صورت آنلاین محاسبه می شود.

روش محاسبه تخفیف به این صورت است:

  • تخفیف بر اساس خرید در ماه محاسبه می شود.
  • خرید ماهانه بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان ۴ درصد تخفیف مازاد
  • خرید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ۳ درصد تخفیف مازاد
  • خرید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ۲ درصد تخفیف مازاد
  • خرید ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان ۱ درصد تخفیف مازاد

توجه داشته باشید که اگر شما در خرید اول ۵۰ هزار تومان خرید انجام دهید و در همان ماه ۳۵۱ هزار تومان خرید انجام دهید، تخفیف شما ۴ درصد و برای ۳۵۱ هزار تومان محاسبه می شود.

نکته کالاهای اساسی مشمول تخفیف نیستند.

الماس کارت تخفیف کوروش