۱- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات عمومی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

خدمات عمومی
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۱ویزیت۳۶۰,۰۰۰رایگان
۲رادیوگرافی پری اپیکال۳۲,۰۰۰۱۶,۰۰۰
۳رادیوگرافی بایت وینگ۳۲,۰۰۰۱۶,۰۰۰
۴رادیوگرافی اندو۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰

۲- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات جراحی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

خدمات جراحی
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۵ بیرون آوردن یک دندان قدامی(دائمی)۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
۶ بیرون آوردن یک دندان خلفی(دائمی)۱۳۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰
۷ بیرون آوردن دندان عقل معمولی۱۸۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰
۸کشیدن ریشه باقی مانده۱۸۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰
۹جراحی دندان عقل نهفته در نسج نرم۲۶۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰
۱۰جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت۵۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۱درناژ آبسه داخل دهانی۱۱۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰
۱۲درمان درای ساکت۶۵,۰۰۰۳۲,۵۰۰
۱۳بخیه۷۵,۰۰۰۳۷,۵۰۰
۱۴کشیدن بخیه۳۲,۰۰۰۱۶,۰۰۰
۱۵جا انداختن مفصل گیجگاهی-فکی۳۲,۰۰۰۱۶,۰۰۰
۱۶جراحی فرنکتومی۲۶۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰

 

۳– تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات اندو (درمان ریشه) (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

خدمات اندو (درمان ریشه)
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۱۷درمان ریشه یک کانال۲۴۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰
۱۸درمان ریشه دو کانال۴۵۰,۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
۱۹درمان ریشه سه کانال۶۸۰,۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
۲۰درمان ریشه چهار کانال۷۶۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
۲۱درمان ریشه هفت بالا و پایین۸۵۰,۰۰۰۴۲۵,۰۰۰
۲۲درمان ریشه مجدد تک کانال۳۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰
۲۳درمان  ریشه مجدد دو کانال۵۱۰,۰۰۰۲۵۵,۰۰۰
۲۴درمان ریشه مجدد سه کانال۷۸۰,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
۲۵درمان  ریشه مجدد چهار کانال۸۷۰,۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
۲۶درمان مجدد ریشه هفت بالا و پایین۹۷۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰
۲۷اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات)۵۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۸اپکسوژنزیس هر دندان۲۸۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰
۲۹استفاده از کلیسم  هیدروکساید۷۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
۳۰پالپ گپ۱۲۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰

 

۴-تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در ارتودنسی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

ارتودنسی
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۳۱ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت۸,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴تعمیر پلاک ارتودنسی۴۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۳۵پلاک فانکشنال۳,۵۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰

۵- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات پریو (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

خدمات پریو
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۳۶جرمگیری کامل هر فک (روی لثه)۱۲۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
۳۷جرمگیری کامل دو فک به همراه بروساژ (روی لثه)۲۲۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰
۳۸بروساژ دو فک۱۵۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰
۳۹افزایش طول تاج دندان نرم۲۹۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰
۴۰افزایش طول تاج دندان سخت۲۴۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰
۴۱همی سکشن و قطع ریشه۳۸۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰
۴۲پیوند لثه یک دندان۵۷۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
۴۳دیستال وج۲۶۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰
۴۴جراحی اپیکو۵۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴۵جراحی اپیکو دندان مجاور۴۲۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۴۶جراحی حذف پلاک یک دندان۲۴۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰

۶- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات ترمیم  (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

خدمات ترمیمی
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۴۷ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۴۸ترمیم آمالگام دو سطحی۲۶۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰
۴۹ترمیم آمالگام سه سطحی۳۲۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰
۵۰ترمیم بیلد آپ با آمالگام۳۶۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
۵۱ترمیم کامپوزیت یک سطحی۲۸۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰
۵۲ترمیم کامپوزیت دو سطحی۳۴۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰
۵۳ترمیم کامپوزیت سه سطحی۳۹۰,۰۰۰۱۹۵,۰۰۰
۵۴ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت۴۵۰,۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
۵۵ترمیم با گلاس آینومر۳۱۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰
۵۶کامپوزیت لامینیت (ونیر)۶۵۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
۵۷پین داخل عاج و کانال هر عدد۵۲,۰۰۰۲۶,۰۰۰
۵۸فایبر پست (بازسازی تاج جداگانه محاسبه می شود)۱۰۵,۰۰۰۵۲,۵۰۰
۵۹اسپلینت دندان با سیم یا بدون سیم (۴تا۶ دندان)۵۵۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
۶۰کف بندی۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۶۱کاشت نگین۱۹۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰
۶۲استفاده از MTA۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۳بلیچینگ هر فک۷۲۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
۶۴بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰

 

۷- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات پروتز (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

خدمات پروتز
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۶۵دست دندان۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۶نیم دست دندان۲,۲۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۷پلاک کرم کبالت دو طرفه۲,۱۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۸پارسیل آکریلی تا ۵دندان۶۵۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
۶۹به ازاء هر دندان اضافه۱۹۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰
۷۰ریلاین هر فک۵۴۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
۷۱ریبیس هر فک۷۵۰,۰۰۰۳۷۵,۰۰۰
۷۲تعمیر پروتز شکسته۲۵۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰
۷۳پروتز ثابت PFM هر واحد دندان۷۴۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
۷۴پست ریختگی۳۵۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰
۷۵روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم۱,۴۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
۷۶مریلند بریج۱,۳۵۰,۰۰۰۶۷۵,۰۰۰
۷۷پرسلن لامینیت۱,۴۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
۷۸دستگاه عادت شکن۴۸۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
۷۹چسباندن روکشهای قدیمی۹۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
۸۰خارج کردن روکشهای قدیمی۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
۸۱فیلیپر تا ۳ دندان۵۵۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
۸۲نایت گارد۴۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰

۸-تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات دندانپزشکی اطفال (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

 خدمات دندانپزشکی اطفال
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۸۳کشیدن دندان قدامی -شیری و دائمی۸۰,۰۰۰۴۰۰۰۰
۸۴کشیدن دندان خلفی -شیری و دائمی۱۰۰,۰۰۰۵۰۰۰۰
۸۵پالپوتومی شیری۲۲۰,۰۰۰۱۱۰۰۰۰
۸۶فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۵۰,۰۰۰۷۵۰۰۰
۸۷فیشور سیلانت۱۵۰,۰۰۰۷۵۰۰۰
۸۸روکش SS CROWN۵۲۰,۰۰۰۲۶۰۰۰۰
۸۹ترمیم آمالگام یک سطحی۲۷۰,۰۰۰۱۳۵۰۰۰
۹۰ترمیم آمالگام دو سطحی۳۰۰,۰۰۰۱۵۰۰۰۰
۹۱ترمیم آمالگام سه سطحی۳۳۰,۰۰۰۱۶۵۰۰۰
۹۲ترمیم بیلد آپ با آمالگام۳۷۰,۰۰۰۱۸۵۰۰۰
۹۳ترمیم کامپوزیت یک سطحی۳۰۰,۰۰۰۱۵۰۰۰۰
۹۴ترمیم کامپوزیت دو سطحی۳۸۰,۰۰۰۱۹۰۰۰۰
۹۵ترمیم کامپوزیت سه سطحی۴۲۰,۰۰۰۲۱۰۰۰۰
۹۶ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت۴۴۰,۰۰۰۲۲۰۰۰۰
۹۷فضا نگهدارنده۵۶۰,۰۰۰۲۸۰۰۰۰
۹۸پالپکتومی قدامی۲۱۰,۰۰۰۱۰۵۰۰۰
۹۹پالپکتومی خلفی۲۳۰,۰۰۰۱۱۵۰۰۰
۱۰۰سایر درمانها برای اطفال ۲۰% اضافه بر تعرفه بزرگسالان

 

۹– تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات ایمپلنت (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

 خدمات ایمپلنت
 ردیفنوع درمانمیانگین تعرفه آزادپرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۱۰۱ایمپلنت کره۳,۵۰۰,۰۰۰۲۴۵۰۰۰۰
۱۰۲ایمپلنت سوئیس۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
۱۰۳ایمپلنت آمریکا۸,۰۰۰,۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰
۱۰۴در صورت نیاز به جراحی و یا تزریق پودر استخوان، مبالغ جداگانه محاسبه می شود.