جهت استفاده از تعرفه پوست مو زیبایی سال ۹۹ الماس کارت با کیفیت کار عالی، شماره تلفن خود را وارد نمایید تا جهت مشاوره رایگان در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

تعرفه مشاوره و ویزیت پوست مو و زیبایی در سال ۹۹

ردیفعنوان خدماتتعرفه آزادتعرفه با الماس کارت
۱مشاوره اولیه جهت امور زیبایی
۲ویزیت متخصص پوست جهت امور درمانی

تعرفه لیزر موهای زائد سال ۹۹

ردبفعنوان خدماتتعرفه آزادتعرفه با الماس کارت
۱
۲

تعرفه جوانسازی پوست و مو سال ۹۹

ردیفعنوان خدماتمیانگین تعرفه آزادتعرفه الماس کارت
۱
۲

تعرفه جراحی تخصصی بینی سال ۹۹

ردیفعنوان خدماتمیانگین تعرفه آزادتعرفه الماس کارت
۱
۲