جهت استفاده از تعرفه پوست مو زیبایی سال ۹۹ الماس کارت با کیفیت کار عالی، شماره تلفن خود را وارد نمایید تا جهت مشاوره رایگان در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

تعرفه مشاوره و ویزیت پوست مو و زیبایی در سال ۹۹

ردیف عنوان خدمات تعرفه آزاد تعرفه با الماس کارت
۱ مشاوره اولیه جهت امور زیبایی
۲ ویزیت متخصص پوست جهت امور درمانی

تعرفه لیزر موهای زائد سال ۹۹

ردبف عنوان خدمات تعرفه آزاد تعرفه با الماس کارت
۱
۲

تعرفه جوانسازی پوست و مو سال ۹۹

ردیف عنوان خدمات میانگین تعرفه آزاد تعرفه الماس کارت
۱
۲

تعرفه جراحی تخصصی بینی سال ۹۹

ردیف عنوان خدمات میانگین تعرفه آزاد تعرفه الماس کارت
۱
۲