بن کارت و یا بن کالا بستری برای هدفمند کردن بودجه های رفاهی و معیشتی سازمان ها و شرکت ها است. در بستر ایجاد شده سازمان ها می توانند علاوه بر استفاده از معافیت های مالیاتی مندرج در قانون، خدمات ارزش افزوده را نیز دریافت کنند.

معافیت های مالیاتی با بن کارت:

عطف به ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، در صورت پرداخت دو دوازدهم از حقوق پرسنل در قالب کمک هزینه معیشتی به پرسنل، این مبلغ مشمول مالیات بر حقوق نمی شود.

به عنوان مثال یک شخص ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می کند. در این حالت ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی و ۲ میلیون تومان مشمول مالیات می شود .

این شخص ماهانه ده درصد از ۲ میلیون تومان را معادل ۲۰۰ هزار تومان به عنوان مالیاتی شغلی پرداخت می کند. جمع سالانه مالیات ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان می شود.

اگر همین شخص دو دوازدهم حقوق خود را (یعنی یک میلیون تومان) در قالب کمک هزینه معیشتی بن کالا یا این کارت دریافت کند، باید ده درصد از یک میلیون تومان الباقی را مالیات پرداخت کند.

بن کارت الماس کارتبا بن کارت مالیات سالانه این شخص به جای ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان می شود. به شکل دیگر، این شخص بدون اینکه کار خاصی انجام دهد و صرفا با بن کالا ( یا بن کارت ) ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بیشتر دریافت کرده است.

بن کالا علاوه بر معافیت مالیاتی ذکر شده خدمات بیشماری در اختیار سازمان قرار می دهد. استفاده از این مزایا در قالب خدمات ارزش افزوده و خدمات تخفیفی باعث افزایش رضایتمندی پرسنل از سازمان یا شرکت خود می شود.

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

بن کارتانواع بن کارت

بن کارت و به صورت کلی بن کالا به دو صورت کلی زیر وجود دارد:

 • بن کارت خرید
 • بن کارت هوشمند

هر دو نوع کارت، قابلیت ها و منافع متفاوتی دارند . مدیران سازمان باید با آگاهی از هر دو روش بهترین نوع را انتخاب کنند تا علاوه بر انجام تکالیف قانونی، پرسنل بیشترین بهره را این امکان ببرند.

بن کارت هوشمند خود به دو گروه بن کارت بانکی هوشمند و بن کارت غیر بانکی تقسیم بندی می شود. توصیه ما استفاده از این کارت بانکی هوشمند است.

بن کالا کارتبن کارت خرید :

در قالب بن کارت خرید، سازمان با یک یا چند فروشگاه زنجیره ای مثل فروشگاه رفاه و شهروند، قرارداد منعقد می کنند . فروشگاه کارت ها را صادر کرده و سازمان مبلغ هر کارت را واریز می کند . این نوع بن ها قبلا به صورت کاغذی صادر می شد ولی هم اکنون در قالب کارت های اعتباری صادر می شود .

البته مشاهده شده است هنوز برخی سازمان ها از بن های ماغذی استفاده میکنند . صدور کارت هوشمند منافع بسیاری برای سازمان دارد . در بسیاری اوقات این کارت ها صرفا در فروشگاه خاص قابل استفاده هستند .

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

بن کارت هوشمندبن کارت هوشمند :

این نوع بن کالا غالبا توسط بانک و به صورت کارت هوشمند بانکی تعریف می شوند . در این حالت با توجه به زیر ساخت فراوانی که بانک در اختیار سازمان قرار می دهد، می توان سطوح مختلف ، قوانین کارآمد و خدمات ارزش افزوده ایجاد کرد .

این نوع کارت ها قابلیت های متعددی دارند که در ادامه مطلب می پردازیم .

انواع بن کارتهدفمندی بودجه های معیشتی با بن کارت هوشمند

سازمان ها و شرکت ها ماهانه کمک هزینه خواربار را به پرسنل خود پرداخت میکنند . علاوه بر این، در بسیاری اوقات سال مانند مناسبت های ویژه، سازمان کمک هزینه های معیشتی در قالب بن کالا به پرسنل خود پرداخت می کنند .

مدنظر است این کمک هزینه ها دربخشی که تعریف شده هزینه شوند . در حالتی که پرداخت این کمک هزینه ها به صورت نقد باشند، این هدف ممکن است محقق نشود .

می توان در قالب بن کارت این بودجه های معیشتی صرفا در این بخش هزینه کرد. حتی این امکان وجود دارد تا سازمان سطح دسترسی را فقط به فروشگاه تعاونی که در مالکیت سازمان است محدود کند.

در این حالت هدف سازمان که هزینه کرد این بودجه ها در بخش خدمات معیشتی است اتفاق می افتد. سازمان می تواند با داده کاوی اطلاعات ذیقیمتی در رابطه با نیازهای پرسنل دریافته و راه حل های متناسب با آن را دریافت کند.

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

بن کالاهدفمندی بودجه های رفاهی

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها بودجه های رفاهی ، تفریحی و گردشگری برای پرسنل خود دارند . این نوع بودجه ها بیشتر در شرکت ها و سازمان های متوسط بزرگ وجود دارد.

مشاهده شده اغلب شرکت هایی که محیط فعالیت پرسنل در محیط های خشن است و یا فشار کاری بر روی پرسنل زیاد است از این بودجه ها بسیار استفاده  میکنند . هدف از این کار، تجدید قوای پرسنل و ایجاد نشاط برای آنها است.

بن کارت هوشمند قابلیت های فراوانی در اختیار سازمان قرار می دهد. می توان مزایای زیر را در این رابطه برشمرد:

 • جلوگیری از کاغذ بازی اداری
 • کاهش هزینه های تمام شده (پرسنل درگیر و هزینه های جانبی)
 • سطح بندی و ایجاد دسترسی های خاص
 • استفاده از این بودجه ها در راستای هدف سازمان
 • جلوگیری از خرید و فروش بن کارت و یا بن کالا
 • ایجاد خدمات ارزش افزوده

خدمات بن کارتمثال واقعی برای مشکلاتی که هوشمند نبودن خدمات آن را  ایجاد می کنند

در ادامه مشکل ایجاد این بودجه ها و راه حل آن را به صورت نمونه واقعی ذکر میکنیم:

درسال ۱۳۹۹ مدیران رفاهی یکی از شرکت های پتروشیمی نامدار برای ایجاد رفاه پرسنل ماهانه یک میلیون تومان بودجه رفاهی و تفریحی به پرسنل ارائه می کنند. بدین صورت که پرسنل با مراجعه به رستوران و پارک آبی طرف قرارداد، فاکتور را برای پرداخت به واحد رفاهی تحویل می دادند.

فرآیند بازپرداخت این فاکتورها به قدری پیچیده ، هزینه بر و زمان بر شده بود که مدیران رفاهی از ادامه آن خودداری کردند. ضمن اینکه قطع این بودجه باعث ایجاد نارضایتی در بین پرسنل شده بود.

با ارائه کارت رفاهی هوشمند به پرسنل توسط الماس کارت، علاوه بر کاهش هزینه ها و ایجاد ساز و کار آسان، در مکان های مورد تقاضا پوز مخصوص نصب و این سامانه دوباره راه اندازی شد.

ضمن اینکه در قالب بن کارت هوشمند ، خدمات بی شمار در قالب خدمات تخفیفی ، خدمات درمانی و گردشگری برای پرسنل ایجاد شد.

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

بن کالا هوشمندخدمات تخفیف با بن کارت

هدف اصلی از ارائه بن کارت ، انجام تکالیف قانونی و بهره مندی از معافیت مالیاتی است . ولی شرکت الماس کارت بر بستر ایجاد شده بن کالا ، می تواند خدمات تخفیفی فروشگاهی و مکمل درمانی را برای پرسنل ایجاد کند.

لازمه این امر، ارائه بن کارت بانکی است . در این حالت بدون نیاز به پرداخت هزینه زیاد، می توان لایه های مختلف تخفیفی را ایجاد کرد. مهمترین لایه، خدمات تخفیفی است که پرسنل می توانند علاوه بر تمام مزایای بن کارت از تمام فروشگاه های جانبو و کوروش در سراسر کشور خرید تخفیفی انجام دهند.

ضمن اینکه می توان با توجه به دستور سازمان و نیاز پرسنل به منظور جبران کمبود های بیمه تکمیلی (در بخش زیبایی و دندانپزشکی مثل ایمپلنت) خدمات تکمیل درمان ایجاد کرد.

تمام این خدمات از طرف الماس کارت و با همان بن کارت به صورت ویژه ارائه می شود. در حال حاضر خدمات ارائه شده توسط الماس کارت کامل ترین و کم هزینه ترین نوع خدمتی است که در کشور به سازمان ها قابل ارائه است.

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

کارت تخفیفخدمات اقساطی

الماس کارت با همکاری با بانک های عامل خدمات خرید اقساطی به سازمان ها ارائه می کند. این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با کارمزد سالانه ۴ درصد به سازمان ها ارائه می شود.

شرایط قرارداد بسیار آسان است . به پرسنل سازمان های دولتی صرفا با قرارداد، تا ۳۰ میلیون تومان تسهیلات قابل ارائه می شود. سازمان ها و شرکت های خصوصی نیز با ضمانت مناسب می توانند از این خدمات استفاده کنند.

خدمات اقساطی به صورت لایه جدیدی بر روی بن کارت های هوشمند قابل تعریف است. بیش از ده هزار مرکز اقساطی در سراسز کشور آماده ارائه خدمت به پرسنل سازمان ها هستند. این خدمات در حوزه درمان، دندانپزشکی ، لوازم خانگی ، فروشگاهی و گردشگری فعال است.

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

کارت تخفی همکارتهزینه بن کارت

بن کارت معمولا هزینه ای ندارد و بیشتر هزینه آن مربوط به چاپ و سفارشی سازی کارت ها می شود. ولی چنانچه شما نیاز به خدمات ارزش افزوده و تخفیفی در قالب کارت به همراه بن کالا دارید، لطفا با ارسال فرم و طرح مساله از هزینه بن کارت مطلع شوید.

مزایای ارزش افزوده بن کارت سازمانی

با توجه به مزایای قانونی ناشی از معافیت ها که در شرکت و یا سازمان رقم قابل توجهی می شود، مزایای خدمات ارزش افزوده هم به این کارت تعلق میگیرد.

مهمترین مزایای کارت ارزش افزوده تخفیفی به شرح زیر است:

 1. استفاده از مراکز تخفیفی در ۸۲ نوع صنف در بیش از ۴۰۰۰ مرکز خدماتی در کل کشور
 2. استفاده از طرح خدمات مکمل درمان
 3. بن های خرید پوشاک و بیمه شخص ثالث و بدنه

مراکز تخفیفی سراسری

بن کارت هوشمند قابلیت تعریف لایه های جدید تخفیفی را دارد. ما با تعریف لایه تخفیفی مختلف امکانات بیشتر را ایجاد میکنیم

 • خرید از تمام فروشگاه های زنجیره ای جانبو و یا کوروش با تخفیف مازاد تا چهار درصد
 • خرید از مراکز تفریحی و گردشگری و فروشگاه طرف قرارداد
 • تخفیف از استخر ها و رستورانها
 • تخفیف آنلاین از بسیاری از پلتفرم های اینترنتی

خرید همکارت

خدمات درمانی همکارت در شهر های برگزیده

دارنده بن کارت یا بن کالا می تواند علاوه بر تمام مزایای فوق، از شبکه گسترده خدمات درمانی و دندانپزشکی استفاده کند:

 • خدمات دندانپزشکی تا ۳۰%  تخفیف (تعرفه مصوب نظام پزشکی)
 • خدمات زیبایی شامل ژل بوتاکس ، لیزر ، جراحی بینی و کاشت مو تا ۳۰%
 • آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، چشم ، شنوایی سنجی و سمعک تا ۳۰%
 • کلینیک ها ، درمانگاه ها و بیمارستان شامل انواع جراحی و زایمان و سزارین تا ۲۰%

نکته حایز اهمیت در زمینه استفاده از خدمات همکارت ، امکان استفاده ازبیمه تکمیلی است. در این حالت عملا سهم فرانشیز که به بیمه تکمیلی پرداخت می شود، به بیمه پرداخت نمی شود و امکان کسب درآمد نیز وجود دارد.

در صورت نیاز به مشاوره با موبایل ۰۹۱۹۷۹۷۹۷۹۹ و یا تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

صدور کارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
WhatsApp chat