هزینه دندانپزشکی سال ۹۹

 

جهت مشاهده تعرفه های دندانپزشکی روی بخش مربوط کلیک کنید

۱- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات عمومی

۲- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات جراحی

۳- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات اندو (درمان ریشه)

۴- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در ارتودنسی

۵- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات پریو

۶- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات پروتر

۷- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات دندانپزشکی اطفال

۸- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات ایمپلنت

هزینه عصب‌کشی دندان سال ۹۹ (درمان ریشه دندان) با توجه به این‌که مبلغ تعرفه آزاد ۳۱۲/۰۰۰ تومان می‌باشد. مشترک الماس کارت در طرح ۵۰ درصدی باید ۱۵۶/۰۰۰ تومان پرداخت کند. برای مشاهده هزینه دندان‌پزشکی سال ۹۹ به عنوان مثال هزینه عصب‌کشی دندان سال ۹۹ ابتدا باید تعرفه دندان‌پزشکی آزاد را انتخاب کرده و با توجه به مرکز پذیرنده که ۳۰ درصد و با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌کند هزینه نهایی را ببیند.

در طرح ۳۰ درصد تخفیف چنانچه هزینه عصب‌کشی دندان ۳۱۲/۰۰۰ تومان باشد، مشترک باید ۲۱۸/۰۰۰ تومان پرداخت کند. این خدمات در بین بهترین دندان ‌پزشک های تهران انتخاب شده‌اند.

هزینه ایمپلنت با توجه به گوناگون بودن قیمت مواد اولیه، ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. خزینه خدمات در تمام تهران و البرز یکسان است. بدین معنی که دندان‌پزشک غرب تهران و یا کلینیک شمال تهران، معادل دندان‌پزشک شرق تهران و یا کلینیک دندان‌پزشک جنوب تهران دستمزد دریافت می‌کنند.

۱- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات عمومی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
ویزیت رایگان رایگان
رادیوگرافی پری اپیکال ۳۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۲۴۰۰
رادیوگرافی بایت وینگ ۳۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۲۴۰۰
رادیوگرافی اندو ۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰

هزینه دندانپزشکی تهران

هزینه دندانپزشکی عمومی و متخصص الماس کارت سال ۹۹ (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

سفارش همکارت

 

۲- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات جراحی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
 بیرون آوردن یک دندان قدامی(دائمی) ۱۳۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
 بیرون آوردن یک دندان خلفی(دائمی) ۱۶۹,۰۰۰ ۸۴,۵۰۰ ۱۱۸,۳۰۰
 بیرون آوردن دندان عقل معمولی ۲۳۴,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
کشیدن ریشه باقی مانده ۲۳۴,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
جراحی دندان عقل نهفته در نسج نرم ۳۳۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
درناژ آبسه داخل دهانی ۱۴۳,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۰۰,۱۰۰
درمان درای ساکت ۸۴,۵۰۰ ۴۲,۲۵۰ ۵۹,۱۵۰
بخیه ۹۷,۵۰۰ ۴۸,۷۵۰ ۶۸,۲۵۰
کشیدن بخیه ۴۱,۶۰۰ ۲۰,۸۰۰ ۲۹,۱۲۰
جا انداختن مفصل گیجگاهی-فکی ۴۱,۶۰۰ ۲۰,۸۰۰ ۲۹,۱۲۰
جراحی فرنکتومی ۳۳۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ ۲۳۶,۶۰۰

بهترین دندانپزشکی غرب تهران

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

۳– تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات اندو (درمان ریشه) ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
درمان ریشه یک کانال ۳۱۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
درمان ریشه دو کانال ۵۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ ۴۰۹,۵۰۰
درمان ریشه سه کانال ۸۸۴,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰ ۶۱۸,۸۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۹۸۸,۰۰۰ ۴۹۴,۰۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
درمان ریشه هفت بالا و پایین ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۵۵۲,۵۰۰ ۷۷۳,۵۰۰
درمان ریشه مجدد تک کانال ۳۹۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
درمان  ریشه مجدد دو کانال ۶۶۳,۰۰۰ ۳۳۱,۵۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
درمان ریشه مجدد سه کانال ۱,۰۱۴,۰۰۰ ۵۰۷,۰۰۰ ۷۰۹,۸۰۰
درمان  ریشه مجدد چهار کانال ۱,۱۳۱,۰۰۰ ۵۶۵,۵۰۰ ۷۹۱,۷۰۰
درمان مجدد ریشه هفت بالا و پایین ۱,۲۶۱,۰۰۰ ۶۳۰,۵۰۰ ۸۸۲,۷۰۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات) ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
اپکسوژنزیس هر دندان ۳۶۴,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۲۵۴,۸۰۰
استفاده از کلیسم  هیدروکساید ۹۱,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۶۳,۷۰۰
پالپ گپ ۱۵۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱۰۹,۲۰۰

هزینه عصب کشی دندان- هزینه درمان ریشه دندان

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

۴- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در ارتودنسی ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۸۰,۰۰۰
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
تعمیر پلاک ارتودنسی ۵۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰
پلاک فانکشنال ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰

هزینه ارتودنسی در بهترین دندانپزشک تهران

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

۵- تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ در خدمات پریو ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
جرمگیری کامل هر فک (روی لثه) ۱۵۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
جرمگیری کامل دو فک به همراه بروساژ (روی لثه) ۲۸۶,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۲۰۰,۲۰۰
بروساژ دو فک ۱۹۵,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
افزایش طول تاج دندان نرم ۳۷۷,۰۰۰ ۱۸۸,۵۰۰ ۲۶۳,۹۰۰
افزایش طول تاج دندان سخت ۴۱۶,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
همی سکشن و قطع ریشه ۴۹۴,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ ۳۴۵,۸۰۰
پیوند لثه یک دندان ۷۴۱,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ ۵۱۸,۷۰۰
دیستال وج ۳۳۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
جراحی اپیکو ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
جراحی اپیکو دندان مجاور ۵۴۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰ ۳۸۲,۲۰۰
جراحی حذف پلاک یک دندان ۳۱۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۲۱۸,۴۰۰

هزینه جرم گیری - هزینه جرمگیری دندان

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی ۲۳۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی ۳۳۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی ۴۱۶,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
ترمیم بیلد آپ با آمالگام ۴۶۸,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۳۶۴,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۲۵۴,۸۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۴۴۲,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۳۰۹,۴۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۵۰۷,۰۰۰ ۲۵۳,۵۰۰ ۳۵۴,۹۰۰
ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت ۵۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ ۴۰۹,۵۰۰
ترمیم با گلاس آینومر ۴۰۳,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۸۲,۱۰۰
کامپوزیت لامینیت (ونیر) ۸۴۵,۰۰۰ ۴۲۲,۵۰۰ ۵۹۱,۵۰۰
پین داخل عاج و کانال هر عدد ۶۷,۶۰۰ ۳۳,۸۰۰ ۴۷,۳۲۰
فایبر پست (بازسازی تاج جداگانه محاسبه می شود) ۱۳۶,۵۰۰ ۶۸,۲۵۰ ۹۵,۵۵۰
اسپلینت دندان با سیم یا بدون سیم (۴تا۶ دندان) ۷۱۵,۰۰۰ ۳۵۷,۵۰۰ ۵۰۰,۵۰۰
کف بندی ۷۸,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۵۴,۶۰۰
کاشت نگین ۲۴۷,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
استفاده از MTA ۲۷۳,۰۰۰ ۱۳۶,۵۰۰ ۱۹۱,۱۰۰
بلیچینگ هر فک ۹۳۶,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ ۶۵۵,۲۰۰
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان ۵۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰

هزینه پر کردن دندان با آمالگام

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

۶-  تعرفه دنداپزشکی سال ۹۹ در خدمات پروتز (هزینه لابراتوار جداگانه محاسبه می شود و شامل طرح تخفیف و اقساطی نمی باشد.) ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
دست دندان هرفک ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
نیم دست دندان ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۰۰۲,۰۰۰
پلاک کرم کبالت دو طرفه هر فک ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۰۰۰
پارسیل آکریلی تا ۵دندان ۸۴۵,۰۰۰ ۴۲۲,۵۰۰ ۵۹۱,۵۰۰
به ازاء هر دندان اضافه ۲۴۷,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
ریلاین هر فک ۷۰۲,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۴۹۱,۴۰۰
ریبیس هر فک ۹۷۵,۰۰۰ ۴۸۷,۵۰۰ ۶۸۲,۵۰۰
تعمیر پروتز شکسته ۳۲۵,۰۰۰ ۱۶۲,۵۰۰ ۲۲۷,۵۰۰
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان  ۹۶۲,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰ ۶۷۳,۴۰۰
پست ریختگی ۴۵۵,۰۰۰ ۲۲۷,۵۰۰ ۳۱۸,۵۰۰
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
مریلند بریج ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۸۷۷,۵۰۰ ۱,۲۲۸,۵۰۰
پرسلن لامینیت ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
دستگاه عادت شکن ۶۲۴,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰ ۴۳۶,۸۰۰
چسباندن روکشهای قدیمی ۱۱۷,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ ۸۱,۹۰۰
خارج کردن روکشهای قدیمی ۱۳۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
فیلیپر تا ۳ دندان ۷۱۵,۰۰۰ ۳۵۷,۵۰۰ ۵۰۰,۵۰۰
نایت گارد ۵۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰

هزینه پروتز دندان - هزینه یک دست کامل دندان

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

۷– تعرفه دندانپزشکی در سال ۹۹ در خدمات دندانپزشکی اطفال ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
کشیدن دندان قدامی -شیری و دائمی ۱۰۴,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۷۲,۸۰۰
کشیدن دندان خلفی -شیری و دائمی ۱۳۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
پالپوتومی شیری ۲۸۶,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۲۰۰,۲۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک ۱۹۵,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
فیشور سیلانت ۱۹۵,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
روکش SS CROWN ۶۷۶,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰ ۴۷۳,۲۰۰
ترمیم آمالگام یک سطحی ۳۵۱,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ ۲۴۵,۷۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی ۳۹۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی ۴۲۹,۰۰۰ ۲۱۴,۵۰۰ ۳۰۰,۳۰۰
ترمیم بیلد آپ با آمالگام ۴۸۱,۰۰۰ ۲۴۰,۵۰۰ ۳۳۶,۷۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۳۹۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۴۹۴,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ ۳۴۵,۸۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۵۴۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰ ۳۸۲,۲۰۰
ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت ۵۷۲,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰ ۴۰۰,۴۰۰
فضا نگهدارنده ۷۲۸,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰ ۵۰۹,۶۰۰
پالپکتومی قدامی ۲۷۳,۰۰۰ ۱۳۶,۵۰۰ ۱۹۱,۱۰۰
پالپکتومی خلفی ۲۹۹,۰۰۰ ۱۴۹,۵۰۰ ۲۰۹,۳۰۰
سایر درمانها برای اطفال ۲۰% اضافه بر تعرفه بزرگسالان

هزینه دندانپزشکی کودکان و اطفال

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

۸– تعرفه دندانپزشکی در سال ۹۹ در خدمات ایمپلنت ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۷۰ درصد) پرداختی بیمار (۷۰ درصد)
ایمپلنت کره ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
ایمپلنت آلمان ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
ایمپلنت سوئیس ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰

در صورت نیاز به جراحی و یا تزریق پودر استخوان، مبالغ جداگانه محاسبه می شود.

هزینه ایمپلنت دندان - بهترین ایمپلنت

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

راهنما و توضیحات هزینه پزشکی سال ۹۹

 * برای تعیین تعرفه آزاد، از میانگین کل هزینه دندانپزشکی های تهران سال ۹۹ استفاده شده است. در استان های مختلف ممکن است تعرفه کمی کمتر یا بیشتر از تعرفه فوق باشد.

 * هزینه لابراتوار با توجه به جنس مورد تقاضای مشترک که مبلغ آن جداگانه با بیمار هماهنگ میشود، محاسبه می شود.

 * داشتن بیمه تکمیلی برای استفاده مشترکان از خدمات فوق بلامانع است.

 * برای ارائه بهترین خدمات، استفاده از اپیلیکشن همکارت توصیه می شود.

 * لطفا قبل از مراجعه به هریک از مراکز درمانی، با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید. فقط در صورتی که گرفتن وقت درمانی توسط شرکت الماس کارت ایرانیان انجام شود، گارانتی خدمات ارائه می شود.

برای ثبت سفارش همکارت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سفارش همکارت

 

کانال تلگرام الماس کارت

از تغییرات جا نمانید

ساعت کاری الماس کارت

شنبه تا چهارشنبه - 9:00 - 17:00 پنجشنبه - 9:00 - 13:00

تهران صادقیه

ابتدای ستارخان ساختمان 767 - طبقه 3
تماس تلفنی
WhatsApp chat