لیست مراکز گوش و حلق و بینی الماس کارت

نام مرکز ادرس ساعت ملاقات
زهرا کریمی پایین تر از فلکه ۳ تهرانپارس، کوچه رحمانی، (۱۸۸ شرقی ک داروخانه مینا) ساختمان ۱۰۷ – ط ۲ واحد ۴ شنبه، سه شنبه، چهار شنبه از ۱۶.۵ تا ۱۹
دکتر سید رضا سید محمد دولابی ملاصدرا – جنب بیمارستان بقیه الله – ساختمان ۲۰۰ – طبقه ۶ شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۶.۵ تا ۱۹.۵
دکتر سید رضا سید محمد دولابی خ گاندی جنوبی – نبش کوچه ترابنده – شماره ۱۳۰ هر روز غیر از شنبه و سه شنبه از ۱۶ تا ۱۹
دکتر کیانا کیا ملاصدرا – جنب بیمارستان بقیه الله – ساختمان ۲۰۰ طبقه ۶ شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۶.۵ تا ۱۹.۵
دکتر کیانا کیا خ گاندی جنوبی – نبش کوچه ترابنده – شماره ۱۳۰ هر روز غیر از شنبه و سه شنبه از ۱۶ تا ۱۹