تعرفه دندانپزشکی سال 1398 الماس کارت

تعرفه دندانپزشکی الماس کارت تا آخر خرداد ماه 1398 معتبر می باشد

راهنما:

  • برای مقایسه قیمت ها به عنوان مثال هزینه عصب کشی دندان و یا هزینه پر کردن دندان ابتدا باید باید تعرفه آزاد مربوط به پزشک عمومی و یا پزشک متخصص را انتخاب کرده و با توجه به مرکز پذیرنده که 30 درصد و یا 50 درصد تخفیف ارائه میکند هزینه نهایی را ببینید.
  • هزینه عصب کشی دندان ( درمان ریشه دندان ) اگر دندانپزشک عمومی باشد هزینه آن 260/000 تومان می شود و مشترک الماس کارت در طرح 50 درصدی فقط 130/000 تومان پرداخت میکنند.
  • هزینه پرکردن دندان یک سطحی در پزشک متخصص 290/000 تومان می باشد و مشترک الماس کارت 145/000 تومان پرداخت میکند
  • این خدمات در بین بهترین دندانپزشک های تهران که لیست آن از اینجا قابل ملاحظه است، انتخاب شده اند.
  • هزینه ایمپلنت با توجه به گوناگون بودن قیمت مواد اولیه، 30 درصد تخفیف ارائه می شود.
  • هزینه خدمات در تمام تهران و البرز یکسان است. بدین معنی که دندانپزشک غرب تهران و یا کلینیک شمال تهران ، معادل  دندانپزشک شرق تهران و یا کلینیک دندانپزشکی جنوب تهران دستمزد دریافت می کنند.

هزینه دندانپزشکی تهران

1- خدمات عمومی

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
1ویزیت360,000رایگان410,000رایگان
2گرافی پری اپیکال380,000266,000190,000380,000266,000190,000
3گرافی اکلوزال650,000455,000325,000650,000455,000325,000
4گرافی پانورکس(صرفا دیجیتال)940,000658,000470,000940,000658,000470,000
5گرافی سفالومتری940,000658,000470,000940,000658,000470,000

بهترین دندانپزشکی غرب تهران

2– خدمات جراحی

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
6 بیرون آوردن یک دندان قدامی ( دائمی )1,180,000826,000590,0001,500,0001,050,000750,000
7 بیرون آوردن یک دندان خلفی ( دائمی )1,320,000924,000660,0001,650,0001,155,000825,000
8 بیرون آوردن دندان عقل معمولی1,600,0001,120,000800,0002,000,0001,400,0001,000,000
9 در آوردن دندان های نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم2,900,0002,030,0001,450,0003,600,0002,520,0001,800,000
10 در آوردن دندان های نهفته و ریشه باقیمانده در استخوان5,200,0003,640,0002,600,0006,500,0004,550,0003,250,000
11 درمان استئیت (درای ساکت )290,000203,000145,000360,000252,000180,000
12 باز کردن آبسه780,000546,000390,000960,000672,000480,000
13 آلوئلار پلاستی 4/1 دهان3,100,0002,170,0001,550,0003,900,0002,730,0001,950,000
14 فرنکتومی2,900,0002,030,0001,450,000360,000252,000180,000
15 جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان6,100,0004,270,0003,050,0007,600,0005,320,0003,800,000
16 برداشتن تومورهای نسج نرم2,920,0002,044,0001,460,0003,660,0002,562,0001,830,000
17 عمیق کردن وستیبول 4/1 دهان5,840,0004,088,0002,920,0007,300,0005,110,0003,650,000
18 جا انداختن در رفتگی مفصل1,460,0001,022,000730,0001,820,0001,274,000910,000

هزینه عصب کشی دندان- هزینه درمان ریشه دندان

3– خدمات اندو (درمان ریشه)

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
19پالپوتومی اوژانس (دندان دائمی)1,080,000756,000540,0001,400,000980,000700,000
20درمان ریشه یک کانال2,600,0001,820,0001,300,0003,400,0002,380,0001,700,000
21درمان ریشه دو کانال3,800,0002,660,0001,900,0005,000,0003,500,0002,500,000
22درمان ریشه سه کانال5,500,0003,850,0002,750,0007,200,0005,040,0003,600,000
23درمان ریشه چهار کانال6,200,0004,340,0003,100,0008,100,0005,670,0004,050,000
24درمان ریشه دندان 7 یک کانال2,800,0001,960,0001,400,0003,700,0002,590,0001,850,000
25درمان ریشه دندان 7 دو کانال4,200,0002,940,0002,100,0005,500,0003,850,0002,750,000
26درمان ریشه دندان 7 سه کانال6,100,0004,270,0003,050,0007,900,0005,530,0003,950,000
27درمان ریشه دندان 7 چهار کانال6,800,0004,760,0003,400,0008,900,0006,230,0004,450,000
28درمان ریشه دندان 8 یک کانال3,100,0002,170,0001,550,0004,000,0002,800,0002,000,000
29درمان ریشه دندان 8 دو کانال4,600,0003,220,0002,300,0006,000,0004,200,0003,000,000
30درمان ریشه دندان 8 سه کانال6,600,0004,620,0003,300,000860,000602,000430,000
31درمان ریشه دندان 8 چهار کانال7,500,0005,250,0003,750,0009,700,0006,790,0004,850,000
32درمان مجدد یک کانال2,900,0002,030,0001,450,0004,300,0003,010,0002,150,000
33درمان مجدد دوکانال4,500,0003,150,0002,250,0006,800,0004,760,0003,400,000
34درمان مجدد سه کانال6,400,0004,480,0003,200,0009,600,0006,720,0004,800,000
35درمان مجدد چهارکانال7,200,0005,040,0003,600,00010,800,0007,560,0005,400,000
36درمان ریشه مجدد دندان 7 یک کانال3,200,0002,240,0001,600,0004,700,0003,290,0002,350,000
37درمان ریشه مجدد دندان 7 دو کانال5,000,0003,500,0002,500,0007,500,0005,250,0003,750,000
38درمان ریشه مجدد دندان 7 سه کانال7,000,0004,900,0003,500,00010,500,0007,350,0005,250,000
39درمان ریشه مجدد دندان 7 چهار کانال7,900,0005,530,0003,950,00011,800,0008,260,0005,900,000
40درمان ریشه مجدد دندان 8 یک کانال3,400,0002,380,0001,700,0005,200,0003,640,0002,600,000
41درمان ریشه مجدد دندان 8 دو کانال5,400,0003,780,0002,700,0008,200,0005,740,0004,100,000
42درمان ریشه مجدد دندان 8 سه کانال7,600,0005,320,0003,800,00011,500,0008,050,0005,750,000
43درمان ریشه مجدد دندان 8 چهار کانال8,600,0006,020,0004,300,00012,900,0009,030,0006,450,000
44رزکسیون اپیکال دندان یک ریشه4,100,0002,870,0002,050,0006,100,0004,270,0003,050,000
45رزکسیون اپیکال دندان دو ریشه5,300,0003,710,0002,650,0007,900,0005,530,0003,950,000
46رزکسیون اپیکال دندان سه ریشه5,700,0003,990,0002,850,0008,600,0006,020,0004,300,000
47رتروگرید هر ریشه( علاوه بر رزکسیون)840,000588,000420,0001,280,000896,000640,000
48اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات)2,000,0001,400,0001,000,0003,080,0002,156,0001,540,000
49اپکسوژنزیس هر دندان2,300,0001,610,0001,150,0003,400,0002,380,0001,700,000
50درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement1,900,0001,330,000950,0002,900,0002,030,0001,450,000
51پرکردن کانال با MTA2,900,0002,030,0001,450,0004,300,0003,010,0002,150,000

هزینه ارتودنسی در بهترین دندانپزشک تهران

4- ارتودنسی

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
52پلاک متحرک ارتودنسی هرفک18,000,00012,600,0009,000,00027,000,00018,900,00013,500,000
53براکت ثابت هر فک44,000,00030,800,00022,000,00066,000,00046,200,00033,000,000
54ارتودنسی کامل فکین در بیماران ارتو سرجری106,000,00074,200,00053,000,000160,006,000112,004,20080,003,000
55دستگاه عادت شکن9,600,0006,720,0004,800,00015,000,00010,500,0007,500,000
56تعمیر پلاک ارتودنسی1,600,0001,120,000800,0001,600,0001,120,000800,000
57پلاک فانکشنال20,400,00014,280,00010,200,00030,600,00021,420,00015,300,000

هزینه جرم گیری - هزینه جرمگیری دندان

5-خدمات پریو

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
58جرمگیری کامل هر فک (بزرگسال)1,100,000770,000550,0001,100,000770,000550,000
59جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال)1,960,0001,372,000980,0001,960,0001,372,000980,000
60بروسا‍‍‍ژهر فک280,000196,000140,000280,000196,000140,000
61فلپ نیم فک5,700,0003,990,0002,850,0008,600,0006,020,0004,300,000
62فلپ 6/1 دهان5,200,0003,640,0002,600,0007,800,0005,460,0003,900,000
63افزایش طول تاج همراه با فلپ3,700,0002,590,0001,850,0004,800,0003,360,0002,400,000
64همی سکشن و قطع ریشه3,200,0002,240,0001,600,0004,700,0003,290,0002,350,000
65پیوند لثه یک دندان5,700,0003,990,0002,850,0008,600,0006,020,0004,300,000
66دیستال وج2,600,0001,820,0001,300,0003,900,0002,730,0001,950,000
67الکتروسرجری2,000,0001,400,0001,000,0002,600,0001,820,0001,300,000

هزینه پر کردن دندان با آمالگام

6- خدمات ترمیمی

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
68ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی2,200,0001,540,0001,100,0002,900,0002,030,0001,450,000
69ترمیم آمالگام دو سطحی2,640,0001,848,0001,320,0003,480,0002,436,0001,740,000
70ترمیم آمالگام سه سطحی2,900,0002,030,0001,450,0003,800,0002,660,0001,900,000
71ترمیم بیلد آپ با آمالگام3,300,0002,310,0001,650,0004,300,0003,010,0002,150,000
72ترمیم اچ نوری کلاس پنج یا یک سطحی2,500,0001,750,0001,250,0003,200,0002,240,0001,600,000
73ترمیم اچ نوری دو سطحی یا کلاس سه2,900,0002,030,0001,450,0003,700,0002,590,0001,850,000
74ترمیم اچ نوری سه سطحی یا کلاس چهار3,100,0002,170,0001,550,0004,000,0002,800,0002,000,000
75ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت4,000,0002,800,0002,000,0005,200,0003,640,0002,600,000
76کامپوزیت لامینیت (ونیر)5,000,0003,500,0002,500,0006,500,0004,550,0003,250,000
77پین داخل عاج هر عدد480,000336,000240,000620,000434,000310,000
78پین داخل کانال هر عدد520,000364,000260,000680,000476,000340,000
79اسپلینت کامپوزیت هر دندان950,000665,000475,0001,200,000840,000600,000
80پانسمان دندان440,000308,000220,000540,000378,000270,000

هزینه پروتز دندان - هزینه یک دست کامل دندان

7- خدمات پروتز

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
81دست دندان31,000,00021,700,00015,500,00046,500,00032,550,00023,250,000
82نیم دست دندان18,000,00012,600,0009,000,00027,000,00018,900,00013,500,000
83پلاک کرم کبالت هر فک21,500,00015,050,00010,750,00032,400,00022,680,00016,200,000
84پروتزآکریلی تا2 دندان (فیلیپر)4,300,0003,010,0002,150,0006,500,0004,550,0003,250,000
85پارسیل آکریلی تا 5دندان7,200,0005,040,0003,600,00011,000,0007,700,0005,500,000
86به ازاء هر دندان اضافه720,000504,000360,0001,100,000770,000550,000
87ریلاین هر فک4,000,0002,800,0002,000,0005,200,0003,640,0002,600,000
88ریبیس هر فک4,300,0003,010,0002,150,0006,500,0004,550,0003,250,000
89تعمیر پروتز شکسته2,600,0001,820,0001,300,0003,400,0002,380,0001,700,000
90پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه7,500,0005,250,0003,750,0009,600,0006,720,0004,800,000
91پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک6,000,0004,200,0003,000,0007,800,0005,460,0003,900,000
92پست ریختگی3,400,0002,380,0001,700,0004,400,0003,080,0002,200,000
93فایبر پست با ترمیم3,000,0002,100,0001,500,0003,900,0002,730,0001,950,000
94روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم9,600,0006,720,0004,800,00012,500,0008,750,0006,250,000
95مریلند بریج8,800,0006,160,0004,400,00013,300,0009,310,0006,650,000
96پرسلن لامینیت10,100,0007,070,0005,050,00015,100,00010,570,0007,550,000
97چسباندن روکشهای قدیمی480,000336,000240,000480,000336,000240,000
98خارج کردن روکشهای قدیمی520,000364,000260,000700,000490,000350,000
99خارج کردن بریج قدیمی840,000588,000420,0001,100,000770,000550,000
100خارج کردن هر پین یا پست780,000546,000390,0001,000,000700,000500,000
101نایت گارد نرم4,100,0002,870,0002,050,0005,300,0003,710,0002,650,000
102نایت گارد سخت4,500,0003,150,0002,250,0005,900,0004,130,0002,950,000
103چسباندن بریج قدیمی720,000504,000360,000720,000504,000360,000

هزینه ریلاین دندان - ساخت دندان

8– تعرفه خدمات لابراتوار

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
104 ریختن قالب اولیه و ساخت تری اختصاصی-کامل1,200,000840,000600,0001,500,0001,050,000750,000
105 ریختن قالب اصلی و چیدن دندانها1,700,0001,190,000850,0002,200,0001,540,0001,100,000
106 پختن و پرداخت نهایی1,200,000840,000600,0001,500,0001,050,000750,000
107 ریختن قالب اولیه و ساختن تری اختصاصی با مواد مصرفی (پارسیل )600,000420,000300,000760,000532,000380,000
108 ریختن قالب نهایی و ساختن اسکلت فلزی و چیدن دندانها1,200,000840,000600,0001,500,0001,050,000750,000
109 پختن و پرداخت نهایی600,000420,000300,000760,000532,000380,000
110 پارسیل متحرک آکریلی تا 5 دندان1,400,000980,000700,0001,800,0001,260,000900,000
111 تعمیر پروتز شکسته600,000420,000300,000760,000532,000380,000
112ریلاین دو فک1,100,000770,000550,0001,500,0001,050,000750,000
113 نایت گارد1,400,000980,000700,0001,800,0001,260,000900,000
114 مریلند (اجرت دندانپزشک)8,700,0006,090,0004,350,00011,000,0007,700,0005,500,000
115 نایت گارد دو فک (اجرت دندانپزشک)2,900,0002,030,0001,450,0003,700,0002,590,0001,850,000

هزینه دندانپزشکی کودکان و اطفال

9– خدمات دندانپزشکی اطفال

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
116 اسپیس مینتینر متحرک5,840,000408800029200007,300,00051100003650000
117 اسپیس مینتینر ثابت8,760,0006132000438000010,950,00076650005475000
118  کراون ss2,920,000204400014600003,650,00025550001825000
119 فلوراید تراپی هر فک1,100,0007700005500001,600,0001120000800000
120وارنیش فلوراید دو فک584,000408800292000730,000511000365000
121پروفیلاکسی و فلورایدتراپی هر فک1,022,0007154005110001,277,500894250638750
122 فیشور سیلنت هر دندان1,284,8008993606424001,606,0001124200803000
123سایر درمانها برای اطفال 20% اضافه بر تعرفه بزرگسالان

هزینه ایمپلنت دندان - بهترین ایمپلنت

10– خدمات ایمپلنت

 ردیفنوع درمانآزاد عمومیبا 30%با 50%آزاد متخصصبا 30%با 50%
124با توجه به رنج تغییرات زیاد در هزینه های مواد اولیه ایمپلنت، مبلغ آن به میزان 30 درصد از فاکتور نهایی  کسر خواهد شد.

توضیحات

 * برای تعیین تعرفه آزاد، از میانگین کل تعرفه در دندانپزشکی های تهران استفاده شده است. در استان های مختلف ممکن است تعرفه کمی کمتر یا بیشتر از تعرفه فوق باشد.
 * هزینه لابراتوار با توجه به جنس مورد تقاضای مشترک که مبلغ آن جداگانه با بیمار هماهنگ میشود، محاسبه می شود.
 * داشتن بیمه تکمیلی برای استفاده مشترکان از خدمات فوق بلامانع است.
 * برای ارائه بهترین خدمات، استفاده از اپیلیکشن الماس کارت توصیه می شود.
 * لطفا قبل از مراجعه به هریک از مراکز درمانی، با شماره تلفن 02144281000 تماس بگیرید. فقط در صورتی که گرفتن وقت درمانی توسط شرکت الماس کارت ایرانیان انجام شود، گارانتی خدمات ارائه می شود.

تعرفه بیمه دندانپزشکی سال 1398 الماس کارت

قسمت دیدگاه بسته شده است.

کانال تلگرام الماس کارت

از تغییرات جا نمانید

ساعت کاری الماس کارت

شنبه تا چهارشنبه - 9:00 - 17:00 پنجشنبه - 9:00 - 13:00

تهران صادقیه

ابتدای ستارخان ساختمان 767 - طبقه 3
WhatsApp chat