تعرفه دندانپزشکی سال 1398 الماس کارت

برای مقایسه قیمت ها به عنوان مثال هزینه عصب کشی دندان و یا هزینه پر کردن دندان ابتدا باید باید تعرفه دندانپزشکی آزاد را انتخاب کرده و با توجه به مرکز پذیرنده که 30 درصد و یا 50 درصد تخفیف ارائه میکند هزینه نهایی را ببینید.

  • هزینه عصب کشی دندان ( درمان ریشه دندان )  با توجه به اینکه مبلغ تعرفه آزاد 312/000 تومان می باشد، مشترک الماس کارت در طرح 50 درصدی باید 156/000 تومان پرداخت کند.
  • در طرح 30 درصد تخفیف چنانچه هزینه عصب کشی دندان 312/000 تومان باشد. مشترک باید 218/000 تومان پرداخت کند.
  • این خدمات در بین بهترین دندانپزشک های تهران که لیست آن از اینجا قابل ملاحظه است، انتخاب شده اند.
  • هزینه ایمپلنت با توجه به گوناگون بودن قیمت مواد اولیه، 30 درصد تخفیف ارائه می شود.
  • هزینه خدمات در تمام تهران و البرز یکسان است. بدین معنی که دندانپزشک غرب تهران و یا کلینیک شمال تهران ، معادل  دندانپزشک شرق تهران و یا کلینیک دندانپزشک جنوب تهران دستمزد دریافت می کنند.
  • برای پیدا کردن یک آیتم خاص. مثلا هزینه ایمپلنت دندان شما می توانید با زدن دکمه f3 آن را جستجو کنید

تعرفه دندانپزشکی عمومی و متخصص الماس کارت تا آخر خرداد ماه 1398 معتبر می باشد

هزینه دندانپزشکی تهران

1- تعرفه دندانپزشکی در خدمات عمومی

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
1 ویزیت رایگان
2 رادیوگرافی پری اپیکال 32,000 16,000 22,400
3 رادیوگرافی بایت وینگ 32,000 16,000 22,400
4 رادیوگرافی اندو 50,000 25,000 35,000
بهترین دندانپزشکی غرب تهران

2- تعرفه دندانپزشکی در خدمات جراحی

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
5  بیرون آوردن یک دندان قدامی(دائمی) 130,000 65,000 91,000
6  بیرون آوردن یک دندان خلفی(دائمی) 169,000 84,500 118,300
7  بیرون آوردن دندان عقل معمولی 234,000 117,000 163,800
8 کشیدن ریشه باقی مانده 234,000 117,000 163,800
9 جراحی دندان عقل نهفته در نسج نرم 338,000 169,000 236,600
10 جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت 650,000 325,000 455,000
11 درناژ آبسه داخل دهانی 143,000 71,500 100,100
12 درمان درای ساکت 84,500 42,250 59,150
13 بخیه 97,500 48,750 68,250
14 کشیدن بخیه 41,600 20,800 29,120
15 جا انداختن مفصل گیجگاهی-فکی 41,600 20,800 29,120
16 جراحی فرنکتومی 338,000 169,000 236,600
هزینه عصب کشی دندان- هزینه درمان ریشه دندان

3– تعرفه دندانپزشکی در خدمات اندو (درمان ریشه)

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
17 درمان ریشه یک کانال 312,000 156,000 218,400
18 درمان ریشه دو کانال 585,000 292,500 409,500
19 درمان ریشه سه کانال 884,000 442,000 618,800
20 درمان ریشه چهار کانال 988,000 494,000 691,600
21 درمان ریشه هفت بالا و پایین 1,105,000 552,500 773,500
22 درمان ریشه مجدد تک کانال 390,000 195,000 273,000
23 درمان  ریشه مجدد دو کانال 663,000 331,500 464,100
24 درمان ریشه مجدد سه کانال 1,014,000 507,000 709,800
25 درمان  ریشه مجدد چهار کانال 1,131,000 565,500 791,700
26 درمان مجدد ریشه هفت بالا و پایین 1,261,000 630,500 882,700
27 اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات) 650,000 325,000 455,000
28 اپکسوژنزیس هر دندان 364,000 182,000 254,800
29 استفاده از کلیسم  هیدروکساید 91,000 45,500 63,700
30 پالپ گپ 156,000 78,000 109,200
هزینه ارتودنسی در بهترین دندانپزشک تهران

4- تعرفه دندانپزشکی در ارتودنسی

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
31 ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت 10,400,000 5,200,000 7,280,000
32 ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت 5,200,000 2,600,000 3,640,000
33 ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار 2,600,000 1,300,000 1,820,000
34 تعمیر پلاک ارتودنسی(لابراتوار جداگانه محاسبه می شود) 520,000 260,000 364,000
35 پلاک فانکشنال (لابراتوار جداگانه محاسبه می شود) 4,550,000 2,275,000 3,185,000
هزینه جرم گیری - هزینه جرمگیری دندان

5- تعرفه دندانپزشکی در خدمات پریو

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
36 جرمگیری کامل هر فک (روی لثه) 156,000 78,000 109,200
37 جرمگیری کامل دو فک به همراه بروساژ (روی لثه) 286,000 143,000 200,200
38 بروساژ دو فک 195,000 97,500 136,500
39 افزایش طول تاج دندان نرم 377,000 188,500 263,900
40 افزایش طول تاج دندان سخت 416,000 208,000 291,200
41 همی سکشن و قطع ریشه 494,000 247,000 345,800
42 پیوند لثه یک دندان 741,000 370,500 518,700
43 دیستال وج 338,000 169,000 236,600
44 جراحی اپیکو 650,000 325,000 455,000
45 جراحی اپیکو دندان مجاور 546,000 273,000 382,200
46 جراحی حذف پلاک یک دندان 312,000 156,000 218,400
هزینه پر کردن دندان با آمالگام

6- تعرفه دندانپزشکی در خدمات ترمیمی

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
47 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 230,000 115,000 161,000
48 ترمیم آمالگام دو سطحی 338,000 169,000 236,600
49 ترمیم آمالگام سه سطحی 416,000 208,000 291,200
50 ترمیم بیلد آپ با آمالگام 468,000 234,000 327,600
51 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 364,000 182,000 254,800
52 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 442,000 221,000 309,400
53 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 507,000 253,500 354,900
54 ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت 585,000 292,500 409,500
55 ترمیم با گلاس آینومر 403,000 201,500 282,100
56 کامپوزیت لامینیت (ونیر) 845,000 422,500 591,500
57 پین داخل عاج و کانال هر عدد 67,600 33,800 47,320
58 فایبر پست (بازسازی تاج جداگانه محاسبه می شود) 136,500 68,250 95,550
59 اسپلینت دندان با سیم یا بدون سیم (4تا6 دندان) 715,000 357,500 500,500
60 کف بندی 78,000 39,000 54,600
61 کاشت نگین 247,000 123,500 172,900
62 استفاده از MTA 273,000 136,500 191,100
63 بلیچینگ هر فک 936,000 468,000 655,200
64 بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان 520,000 260,000 364,000
هزینه پروتز دندان - هزینه یک دست کامل دندان

7-  تعرفه دنداپزشکی در خدمات پروتز (هزینه لابراتوار جداگانه محاسبه می شود و شامل طرح تخفیف و اقساطی نمی باشد.)

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
65 دست دندان هرفک 5,200,000 2,600,000 3,640,000
66 نیم دست دندان 2,860,000 1,430,000 2,002,000
67 پلاک کرم کبالت دو طرفه هر فک 2,730,000 1,365,000 1,911,000
68 پارسیل آکریلی تا 5دندان 845,000 422,500 591,500
69 به ازاء هر دندان اضافه 247,000 123,500 172,900
70 ریلاین هر فک 702,000 351,000 491,400
71 ریبیس هر فک 975,000 487,500 682,500
72 تعمیر پروتز شکسته 325,000 162,500 227,500
73 پروتز ثابت PFM هر واحد دندان  962,000 481,000 673,400
74 پست ریختگی 455,000 227,500 318,500
75 روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 1,820,000 910,000 1,274,000
76 مریلند بریج 1,755,000 877,500 1,228,500
77 پرسلن لامینیت 1,820,000 910,000 1,274,000
78 دستگاه عادت شکن 624,000 312,000 436,800
79 چسباندن روکشهای قدیمی 117,000 58,500 81,900
80 خارج کردن روکشهای قدیمی 130,000 65,000 91,000
81 فیلیپر تا 3 دندان 715,000 357,500 500,500
82 نایت گارد 520,000 260,000 364,000
هزینه دندانپزشکی کودکان و اطفال

8– تعرفه دندانپزشکی در  خدمات دندانپزشکی اطفال

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (50 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
83 کشیدن دندان قدامی -شیری و دائمی 104,000 52,000 72,800
84 کشیدن دندان خلفی -شیری و دائمی 130,000 65,000 91,000
85 پالپوتومی شیری 286,000 143,000 200,200
86 فلوراید تراپی و بروساژ هر فک 195,000 97,500 136,500
87 فیشور سیلانت 195,000 97,500 136,500
88 روکش SS CROWN 676,000 338,000 473,200
89 ترمیم آمالگام یک سطحی 351,000 175,500 245,700
90 ترمیم آمالگام دو سطحی 390,000 195,000 273,000
91 ترمیم آمالگام سه سطحی 429,000 214,500 300,300
92 ترمیم بیلد آپ با آمالگام 481,000 240,500 336,700
93 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 390,000 195,000 273,000
94 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 494,000 247,000 345,800
95 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 546,000 273,000 382,200
96 ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت 572,000 286,000 400,400
97 فضا نگهدارنده 728,000 364,000 509,600
98 پالپکتومی قدامی 273,000 136,500 191,100
99 پالپکتومی خلفی 299,000 149,500 209,300
100 سایر درمانها برای اطفال 20% اضافه بر تعرفه بزرگسالان
هزینه ایمپلنت دندان - بهترین ایمپلنت

9– تعرفه دندانپزشکی در خدمات ایمپلنت

 ردیف  نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (70 درصد) پرداختی بیمار (70 درصد)
101 ایمپلنت کره 3,500,000 2,450,000 2,450,000
102 ایمپلنت آلمان 6,000,000 4,200,000 4,200,000
103 ایمپلنت سوئیس 8,000,000 5,600,000 5,600,000
104 در صورت نیاز به جراحی و یا تزریق پودر استخوان، مبالغ جداگانه محاسبه می شود.

راهنما

 * برای تعیین تعرفه آزاد، از میانگین کل تعرفه در دندانپزشکی های تهران استفاده شده است. در استان های مختلف ممکن است تعرفه کمی کمتر یا بیشتر از تعرفه فوق باشد.
 * هزینه لابراتوار با توجه به جنس مورد تقاضای مشترک که مبلغ آن جداگانه با بیمار هماهنگ میشود، محاسبه می شود.
 * داشتن بیمه تکمیلی برای استفاده مشترکان از خدمات فوق بلامانع است.
 * برای ارائه بهترین خدمات، استفاده از اپیلیکشن همکارت توصیه می شود.
 * لطفا قبل از مراجعه به هریک از مراکز درمانی، با شماره تلفن 02144281000 تماس بگیرید. فقط در صورتی که گرفتن وقت درمانی توسط شرکت الماس کارت ایرانیان انجام شود، گارانتی خدمات ارائه می شود.

قسمت دیدگاه بسته شده است.

کانال تلگرام الماس کارت

از تغییرات جا نمانید

ساعت کاری الماس کارت

شنبه تا چهارشنبه - 9:00 - 17:00 پنجشنبه - 9:00 - 13:00

تهران صادقیه

ابتدای ستارخان ساختمان 767 - طبقه 3
WhatsApp chat