ا

ردیف نام پزشک آدرس مراکز دندانپرشکی تبریز تلفن

ساعت پذیرش

1 رضا طالبیان
تبریز ولیعصر چهار راه شریعتی ساحتمان آیدا طیقه 6 واحد D
33310663 با هماهنگی

 

ردیف نام پزشک آدرس مراکز زیبایی تبریز تلفن درصد تخفیف 
1 عظیمه دلیلی تبریز شهرک رشدیه بلوار گلدیس نبش خیابان سعدی درمانگاه نخصصی پوست و مو
36673333 15% از سهم پرداختی بیمار

 

 

ردیف نام مراکز آدرس آزمایشگاه ها و مراکز درمانی تبریز
تلفن درصد تخفیف 
1 امین بهلولی
تبریز فلکه دانشگاه ساختمان پزشکان نور طیقه اول شرقی فیزیوتراپی  آذربایجان
33372141 30% از سهم پرداختی بیمار
2 مهدی نیرومند
تبریز سر بالایی ولیعصر بعد از پل توانیر ساختمان پرشکان صدر طبقه 2(آزمایشگاه صدر)
33326866 15% از سهم پرداختی بیمار