ردیف

نام پزشک آدرس دندانپزشکی استان خوزستان
تلفن ساعت پذیرش
1 عبدالرضا عفری

اهواز، خشایار نبش کیان پ108

  با هماهنگی
2 ملک محمد حسین زاده اهواز، کیانپارس بین 8 و 9 شرقی مجتمع جاودانه ط 4 33381359 هر روز از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 21
3 سعید دژاکام

اهواز، خ بنی هاشم نرسیده به نبش کیان جنب بانک مسکن

  با هماهنگی
 4 مریم گچ پزانی

اهواز، خشایار بین کیان و شیخ بها روبروی داروخانه مسعود

33789190 با هماهنگی
5 ساناز صادقی

اهواز، نادری غربی نبش کتانباف طبقه فوقانی پوشاک ایده آل

32211260 با هماهنگی
6 مدینه رهنما

آبادان، خ امیری ساختمان پارسا روبروی بانک تجارت مرکزی ط 4 واحد 23

53224093 با هماهنگی
7 ثمانه چالاکی

آبادان، خ امیر کبیر روبروی بانک تجارت مرکزی ساختمان پارسا ط 3 پ9

53224084 با هماهنگی
8 فاطمه جهن

آبادان، خ امیری جنب بانک تجارت مرکزی روبروی مجتمع پارمیدا

2230547 با هماهنگی
9 سیما سلج محمودی

آبادان خ امیری خ پرویزی مجتمع پزشکان

  با هماهنگی

 

ردیف

نام مراکز آدرس آزمایشگاه های استان خوزستان
تلفن درصد تخفیف
1 تشخیص پزشکی پارسیان

اهواز، گلستان خیابان فروردین بین آبان و آذر

  30% نسبت به تعرفه وزارت بهداشت
2 تشخیص طبی دکتر حسن وند اهواز، خشایار بین سروش و زینب 33797761 30% نسبت به تعرفه وزارت بهداشت
3 پاتوبیولوژی سینا آبادان، خیابان امیری خیابان پرویزی 53229435 30% نسبت به تعرفه وزارت بهداشت
   

 

   

 

ردیف

نام مراکز مراکز اپتومتری استان خوزستان
تلفن درصد تخفیف
1 دنیای عینک

اهواز، خشایار بیم کیان و غزنوی پ288

  50% بینایی سنجی و 30% ساخت عینک طبی و آفتابی
2 عینک صدف آبادان، خیابان امیری جنب بانک کشاورزی مرکزی 53223478 50% بینایی سنجی و 30% ساخت عینک طبی و آفتابی
3 بینایی سنجی نگاه آبادان، خ امیری فرعی دهم 53222950 50% بینایی سنجی و 30% ساخت عینک طبی و آفتابی